KAMPANJVILLKOR

 1. Kampanjen kommer att organiseras av WEBITE PTE. LTD. från 1 januari 2021 till 31 december 2021 (sista datum).
 2. Slutdatum: det finns tre marknadsförings-slutdatum med nya prisvinnare, varje slutdatum för för kvartalet den 30 april 2021 (kvartal 1), 31 augusti 2021 (kvartal 2) och 31 december 2021 (kvartal 3).
 3. En vuxen med permanent bosättning i Sverige får delta i kampanjen. Medarbetare av WEBITE PTE. LTD. är uteslutna från deltagande. Varje person får bara delta en gång i den här tävlingen. Deltagande via automatiserad massdeltagningsprocedur är utesluten.
 4. Vinnare kommer att väljas varje kvartal (tre månader) inom 2 veckor efter WEBITE PTE. LTD.: s slutdatum, med slumpmässig dragning från alla mottagna tävlingsbidrag och anmälts per e-post eller telefon. Priserna skickas gratis till den angivna bostaden i Sverige.
 5. Priset görs tillgängligt kvartalsvis av året och vinnarna kommer att listas i vinnarsektionen på webbplatsen.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att justera kampanjpriset till ett annat PR-pris med minst lika (ekonomiskt) värde, i gott samråd med prisvinnaren. Om ett liknande pris och / eller pris från en liknande produktgrupp kan delas ut vid deltagande i en kampanj avslöjar organisatören sådant efter att ha hört vinnaren.
 7. Pristagaren godkänner i gott samråd med arrangören användningen av hans / hennes namn, bostadsort, land och eventuellt fotografi på organisatorernas webbplatser för postpromotionsaktiviteter.
 8. Vi samlar in dina uppgifter för de ändamål som anges i sekretesspolicyen.
 9. Dessa kampanjvillkor kan justeras eller uppdateras när som helst av oss. Viktiga uppdateringar fångas i dessa kampanjvillkor på webbplatsen. Granska dessa villkor regelbundet.
 10. Arrangören förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, ändra kampanjen eller att upphöra, tillfälligt upphäva eller ändra kampanjkampanjen, såsom men inte begränsat till när det finns uppenbara fel i programvaran och / eller hårdvaran, andra tekniska och / eller överensstämmande frågor. Innehållet i dessa kampanjer är föremål för tydliga typfel och tolkning.

  1 januari 2021