Integritetspolicy

Webite Pte Ltd (Webite), baserad på 10 Anson Road #27-15, International Plaza, Singapore 079903 förbinder sig att skydda sina kunders och partners personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy ar avsedd för att få insyn i hur personuppgifter behandlas och lagras. Webite kommer att följa och respektera kraven i de olika lokala och internationella Dataskyddslagar enligt gällande och kommande e-sekretessregler och den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679. Webite är mycket noggrann i behandling av var och ens integritet. För att göra det följer Webite sekretesslagstiftningen enligt vad som anges i detta avsnitt samt rättsliga normer som dikteras av godkända etikettsregler.

Hur man ger eller återkallar samtycke

Vi ger enskilda alternativ att godkänna eller komma med (opt-in) i olika syften och typer av behandling. Vi nämner vår organisation och alla tredje parts ansvariga som kommer att förlita sig på samtycket när du samlar in dina personuppgifter. Vi informerar våra kunder och respondenter om att de kan dra tillbaka eller vägra samtycke utan förlust. Vi genomför återkallande av samtycke så snart vi kan och guidar våra kunder och respondenter hur man gör det. Genom att erbjuda online kommunikation direkt till våra kunder och respondenter ber vi om samtycke i enlighet med och nödvändiga för vår process av personuppgiftsbehandling och vår relation med dig. Vi har åldersverifieringsåtgärder (och föräldraansvar för yngre barn) för att undvika att barn (under 12) och ungdomar (12 – 18) kan ta del av våra tjänster.

Varför samtycka

I enlighet med vårt förfarande vid behandling av personuppgifter har vi kontrollerat om ditt samtycke är den lämpligaste grunden för behandling. Vi ber våra kunder och respondenter att vara med (opt-in) och godkänna all uppgiftsbehandling som ska påbörjas. Begäran om samtycke till dig är framträdande och skild från alla villkor som kan gälla för de kampanjer du deltagit i. Ditt samtycke används även för att administrera kampanjerna du är intresserad av. Om du återkallar samtycke blockeras kontaktuppgifter tills du har givit ditt samtycke igen. Giltigt samtycke görs aldrig i standardläge. Vi registrerar när och hur vi mottog ditt samtycke individuellt identifierbart. Vi registrerar också exakt vad du visade eller berättade när du deltog i kampanjen.

Om du har några frågor om kampanjer som du deltagit i, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig på [email protected] som kan svara dig direkt på alla frågor och funderingar som du har.

Vi skulle vilja förklara närmare för dig varför vi behandlar personuppgifter och vad vi ska göra med dem, i vilket syfte ska personuppgifterna användas och behandlas framöver.

Sponsorernas integritetspolicy

Om du skulle vilja få reda på hur våra Sponsorer skyddar dina personuppgifter, vänligen se dessa företagens integritetspolicy

Våra Sponsorer frågar regelbundet om samtycket för att erbjuda dig nya kampanjer. Till exempel rabatter på e-läroböcker, detaljhandelsvaror och kuponger. Eftersom vi inte vill förhindra att våra kunder och respondenter får tillgång till bästa rabatter, informerar vi dig om sådana erbjudanden själva eller direkt genom Sponsorer som omnämns i erbjudandet.

Uppgiftskategorier

Kategorier på personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna är:

● kundens och respondentens för- och efternamn, titel, kön, födelsedatum, adress, postnummer, bostadsadress och liknande uppgifter nödvändiga för kommunikation med personen i fråga.
● kontaktuppgifter såsom (mobil) telefonnummer och e-postadress.
● samtyckesuppgifter inklusive för- och efternamn, e-postadress, IP-adress och kopia på kampanjmaterial.
● preferenser eller (bekräftad) gå med (opt-in) begäran hur man ska kontaktas, mobiltel. nr samt sms eller mms.
● gå ur (opt-out) begäran att inte alls bli kontaktad för marknadsföringssyften.
● preferenser för olika typer av kampanjer, varor och tjänster.
● prisvinnarens uppgifter, inklusive foto på prisvinnaren om uppvisad.
● vidare informationsbegäran och/eller kontakthistorik.

Gemensamma intressen

Dessa kategorier av personuppgifter behandlas i syften som grundar sig på rättsliga intressen i enlighet med lagar och förordningar. De rättsliga intressena är våra egna och tredje parts (kommersiella) intressen att tillhandahålla dig de erbjudanden du vill få (gemensamma intressen). Kampanjerna innehåller inte bara erbjudanden som gynnar våra kunders och respondenters kontaktpreferenser (se ovan) men gäller även för att låta dig få reda på rabatterbjudanden och att skicka rätt e-postmeddelande och sms i rätt ögonblick. För att matcha kommersiella intressen med dina personliga preferenser samlar vi aldrig in eller begär mer uppgifter än vad som krävs för att vår online kommunikation ska fungera korrekt.

Varför behandla personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när detta är nödvändigt för:

● ansvarsfull hantering av online kommunikation.
● tillhandahållande av möjligheten att registrera och avregistrera specifika användarintressen på butiker och Sponsorer.
● behandling av din(a) intresse(n) för produkt eller serviskategorier som erbjuds av Sponsorer eller andra marknadstrender.
● användning av kundtjänster såsom svar på frågor och blockering av personuppgifter på första begäran från den registrerade.
● behandling av trafikdata (inkommande klick, A/B-testning, loggfiler vid behov) samt analys av dessa för att upptäcka bedrägeri och gottgörelse.
● erbjudande av alternativ till användning av mobila enheter som en form av identifiering för att erhålla eller köpa tjänster från andra organisationer och därmed tillgodose den registrerades fördel.
● om tillämpligt, ingåendet eller genomförandet av avtal som ingår i intresset för Sponsors.
● (fortsatt) verkställande av annan laglig skyldighet.

Information används inte automatiskt för alla dessa syften samtidigt.

Onlinekommunikation

Uppgifter nödvändiga för online (direkt) kommunikation behandlas i enlighet med följande krav.

Behandlingen är avsedd för kommunikation med den registrerade, utskick av information om och sponsors produkter och tjänster med en överblick över de uppgifter som skickas och upprätthålla kontakten med den registrerade.
Inga andra personuppgifter kommer att behandlas förutom:
a. efternamn, förnamn, initialer, titel, kön, födelsedatum, adress, postnummer, bosättningsplats, telefonnummer och liknande uppgifter nödvändiga för kommunikation med personen i fråga;
b. uppgifter relaterade till information som ska skickas och överföras;
c. övriga tilläggsuppgifter nödvändiga för upprätthållande av kontakt men den involverade registrerade.

Inga särskilda uppgiftskategorier i enlighet med GDPR – allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 kommer att resultera i behandling.

Personuppgifter lämnas endast ut till de Sponsorer som ansvarar för direkt kommunikation med den registrerade eller som i och med detta är ovillkorligen involverade.

Personuppgifter kommer att raderas på begäran av den registrerade eller inte senare än efter att förhållandet med den registrerade upphörd, såvida det inte är nödvändigt att följa rättsliga skyldigheter för bevarande av personuppgifter.

Prisvinnare

Uppgifter som krävs för bearbetning av prisvinnare behandlas i enlighet med följande krav.

Bearbetning är endast till för företagsändamål för att informera vem som var pristagarna.

Inga andra personuppgifter kommer att behandlas förutom
a. initialer och efternamn på prisvinnare.
b. foton och videobilder med eller utan ljud.

Personuppgifter kommer att raderas efter avslutande av webbsidan eller kommer att raderas omgående på begäran av den registrerade (prisvinnaren).

Datatrafik till länder utanför Europeiska Unionen

Som personuppgiftsansvarig avser inte Webite att överföra personliga uppgifter till tredje land (land utanför EU). Skulle uppgifter överföras till ett land utanför EU, då (i sådant fall):

● förekomsten eller avsaknaden av Europeiska kommissionens beslut om tillräckligt skydd av personuppgifter kommer att ses över (PbEU L 207) och
● det kommer att hänvisas till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och det sätt på vilket man får en kopia av sådana skyddsåtgärder ställs till förfogande vid första förfrågan och, ifall sådant saknas,
● den registrerade kommer uttryckligen att tillfrågas efter samtycke till föreslagen överföring efter att ha informerats om möjliga risker som sådan överföring medför den registrerade pga. att det inte finns ett adekvat beslut och tillräckligt skydd av personuppgifter eller om överföringen är nödvändig för genomförande av kontrakt mellan den registrerade och personuppgiftsansvarige eller implementation av förhandlingsåtgärder på den registrerades begäran, eller om överföringen är nödvändig för att ingå eller genomföra ett avtal i den registrerades intresse mellan personuppgiftsansvarige och Sponsor.

Kombinationer av behandlingsoperationer

Denna integritetspolicy gäller inte Sponsorernas behandlingsoperationer. Vänligen läs de involverade Sponsorernas integritetspolicy som tillhandahålls inför varje deltagande I kampanjen och uppfyller kraven i relevanta integritetspolicyn. Varje organisation I sin egenskap av personuppgiftsansvarig, säkerställer tillräcklig åtkomstsäkerhet på webbplatsen samt ett adekvat skydd av personuppgifter för vidare bearbetning av sökmotorer.

Säkerhet

Personuppgifter som krävs av säkerhetsskäl behandlas i enlighet med följande krav.

Behandlingen är avsedd för systemens eller programmens kontroll och säkerhet, stöd för att systemen eller programmen fungerar korrekt, sortera och återställa filer, skapa säkerhetskopior av filer, hantera system eller program.

Inga andra personuppgifter kommer att behandlas förutom:
a. uppgifter relaterade till användning av programvaran,
b. tekniska och kontrolluppgifter,
c. uppgifter för att främja korrekt funktionalitet,
d. historiska uppgifter,
e. användaruppgifter.

Personuppgifter tillhandahålls endast till dem, inklusive tredje parter, som ansvarar för eller driver systemet, hantering av information eller av applikationer eller som ovillkorligen är involverade samt andra, beroende på fallet, för (fortsatt) verkställande av annan laglig skyldighet.

Personuppgifter kommer att raderas senast 6 månader efter att de har inhämtats, såvida inte personuppgifterna inte är nödvändiga för att följa en lagstadgad lagringsskyldighet.

Webbläsarsession och IP-adress

Vi använder även IP-adress på din dator. Denna IP-adress är ett nummer som automatiskt tillskrivs din dator när du har en webbläsarsession på internet, såsom besök på en av våra webbsidor eller landningssidor. Dessa kan användas för att se hur webbsidan har använts och för att utarbeta analys och rapporter med oidentifierbar information.

Webbsida och cookies

Yousweeps använder cookies och liknande teknologier på sina webbsidor. Cookies (webbkakor) är små testfiler som sparas på din enhet (dator, telefon, surfplatta) när du besöker en webbsida. Cookies som ‘funktionella sessions cookies’ används för att tillhandahålla tjänster eller för att spara dina prefererade inställningar för ändamål som att:

● komma ihåg och vidarebefordra information som du fyller i under inmatningsprocessen eller som du fyller in när du anger dina intressen på olika webbsidor, så att du inte behöver fylla in samma information varje gång eller se samma erbjudande igen,
● spara föredragna inställningar och
● spåra icke auktoriserad användning av våra landningssidor.

Analytiska cookies
‘Analytiska’ cookies används för att analysera ditt besök på våra webbplatser. Vi analyserar antalet besökare på våra webbplatser, varaktigheten av besöken, beställningar på sidor som besökts och huruvida några ändringar behöver göras på webbplatsen. Med hjälp av den insamlade informationen kan vi göra våra webbplatser ännu mer användarvänliga. Dessa cookies används också för att lösa eventuella tekniska problem på webbplatserna.

Marknadsföring och spårnings cookies
Vi använder spårnings cookies endast för kommersiella ändamål med ditt tidigare samtycke. Dessa cookies som ofta skickas av tredje part, hjälper oss att skräddarsy erbjudanden för dig personligen. Tredje parter kan använda spårnings cookies.

Annan teknik
Förutom cookies använder Yousweeps även teknik som t ex. JavaScript. Användning av JavaScript I din webbläsare gör det möjligt för oss att göra våra sidor interaktiva och att utveckla webbapplikationer på ett konsumentvänligt skräddarsytt sätt. För att tillhandahålla vår tjänst behåller vi databasfiler för att kunna ha en ordentlig kontroll på platsen för våra tjänster (och våra tjänsteleverantörer). Syftet med detta är att optimera tjänstens tillförlitlighet. Informationen som härrör från dessa uppgifter används för att förhindra missbruk av uppgifter och vid behov följa mer detaljerade informationsfrågor från tredje part på grundval av (själv)reglering.

Frågor, klagomål eller tvister

Om du vill ställa en fråga, lämna in ett klagomål eller kommentera vår integritetspolicy eller webbplatser, vänligen kontakta oss på: [email protected]. Vi kommer att kontakta dif för att diskutera alla frågor inom 48 timmar från det vi mottagit ditt e-postmeddelande.

Du är även välkommen att skicka brev till:

[email protected]

Justering

Vi reserverar oss rätten till justering av denna integritetspolicy. Viktiga justeringar tillkännages på denna webbplats i integritetspolicyn.

Februari 2021