PRAVILA NATEČAJA

Žrebanje bo potekalo 31. december 2021. Zmagovalec natečaja bo izbran v 15 dneh po koncu tekmovanja.

Roki prijave: imamo tri promocijske roke prijave z novimi nagrajenci, vsak končni datum trimesečja 30. aprila 2021 (trimesečje 1), 31. avgust 2021 (trimesečje 2) in 31. december 2021 (trimesečje 3).

Natečaj organizira družba Webite Pte Ltd (10 Anson Road, International Plaza # 27-15, Singapur 079903). Webite Pte Ltd je edini promotor in organizator natečaja. Za ta natečaj veljajo zakoni Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas po e-pošti [email protected] ali na zgoraj navedeni naslov.

Natečaj je namenjen samo uporabnikom, ki so starejši od 18 let.

Sodelovanje v tem natečaju je povsem brezplačno. Sodelujejo lahko uporabniki, ki so ustrezno in pravilno izpolnili obrazec za registracijo. Udeležba ne bo veljavna za uporabnike, ki bodo nepravilno ali nepopolno izpolnili obrazec za registracijo. Za prevzem nagrade mora dobitnik dokazati svojo istovetnost z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico, na podlagi katere bomo preverili, ali so bili podatki med registracijo pravilno vneseni. Če takšen dokument ni na voljo za identifikacijo udeleženca, bomo sprejeli tudi vozniško dovoljenje s fotografijo. Če ne predložite vsaj enega od zgoraj navedenih dokumentov, ne boste upravičeni do materialne nagrade.

Glavna nagrada vsebuje izdelke, katerih skupna največja cena ne presega 40.000 CZK (1.500 EUR).

Na dan žrebanja bomo izbrali enega dobitnika in tri rezerve.

Izbrani udeleženec natečaja, ki bo prejel glavno nagrado, izrecno dovoljuje in daje soglasje družbi Webite Pte Ltd za posredovanje osebnih podatkov, da bo mogoče poslati rezultate žrebanja drugim uporabnikom in za namene nadaljnjih promocij in žrebanj, ki jih lahko družba Webite Pte Ltd občasno izvaja. Komunikacija in posredovanje osebnih podatkov bo objavljeno prek spletnih mest, če družba Webite Pte Ltd to šteje za potrebno.
V 15 dneh po objavi rezultatov mora izbrani uporabnik predložiti zahtevano dokumentacijo (osebno izkaznico, potni list), da bomo preverili te podatke in posledično nagradili dobitnika z izbrano nagrado. Organizator bo stopil v stik s prvim dobitnikom. Če ne bo mogoče stopiti v stik z njim v 15 dneh ali če dobitnik ne bo mogel dokazati točnosti svojih osebnih podatkov, kot so bili vneseni za natečaj, bo nagrada dodeljena prvemu udeležencu na seznamu rezerv. Če tudi s tem udeležencem ne bo mogoče stopiti v stik ali če ne bo dokazal svojih podatkov, bo nagrada pripadala naslednji rezervi, dokler ne bo mogoče preveriti podatkov enega od udeležencev. Po tem bo družba Webite Pte Ltd zagotovila nagrado in jo predala dobitniku.

Zadnja posodobitev: Januarja 2021