PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Žrebovanie sa uskutoční 31. marec 2021. Výherca súťaže bude vybraný do 15 dní od ukončenia súťaže.

Túto súťaž organizuje spoločnosť Webite Pte Ltd (10 Anson Road, International Plaza # 27-15, Singapur, 079903). Webite Pte Ltd je výhradným propagátorom a organizátorom tejto súťaže. Na túto súťaž sa vzťahujú platné zákony Spojeného kráľovstvo SlovenskoAk máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese [email protected] alebo na uvedenej poštovej adrese.

Táto súťaž je určená iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

Účasť vsúťaži je celkom bezplatná. Súťažiť môžu používatelia, ktorí správne aúplne vyplnili registračný formulár. Účasť nebude platná pre používateľov, ktorí vyplnia registračný formulár nesprávne, nepresne alebo neúplne. Na získanie ceny je potrebné, aby výherca potvrdil svoju totožnosť platným pasom alebo občianskym preukazom, pomocou ktoréhosa overí, že účastník zadal včase registrácie do tejto súťaže správne registračné údaje. Ak nebude kdispozícii takýto dokument na registráciu účastníka, môže byť prijatý vodičský preukaz sfotkou. Ak nebude poskytnutý aspoň jeden zuvedených dokumentov, právo získať materiálnu cenu zanikne.

Prémia pozostáva zproduktov, ktorých maximálna cena nepresahuje 1500€

V deň žrebovania vyžrebujeme výhercu atroch zástupcov.

Vybraný súťažiaci používateľ, ktorý získa prémiu, výslovne povoľuje asúhlasí stým, aby spoločnosť Webite Pte Ltd šírila osobné údaje scieľomzverejniť výsledky žrebovania ostatným používateľom ana ich využitie v ďalších možných promo akciách ažrebovaniach, ktoré môže spoločnosť Webite Pte Ltd kedykoľvek uskutočniť. Komunikácia ašírenie osobných údajov budú zverejnené prostredníctvom webových stránok, ktoré bude spoločnosť Webite Pte Ltd považovať za vhodné.

Do 15 dní od oznámenia výsledkov musia vybraní používatelia poskytnúť požadované dokumenty (občiansky preukaz, pas). Tieto údaje budú overené anásledne výherca dostane vybranú cenu. Organizátor sa bude snažiť kontaktovať prvého výhercu. Ak sa ho však nepodarí kontaktovať do15 dní, prípadne ak výherca nedokáže dokázať presnosť svojich osobných údajov zaregistrovaných od súťaže, cenu získa prvý účastník na rezervnom zozname. Ak nebude tohto účastníka možné kontaktovať alebo nedokáže potvrdiť svoje údaje, cenu získa ďalší náhradník. Tento postup bude pokračovať, až kým sa nepodarí overiť údaje jedného zúčastníkov.

Spoločnosť Webite Pte Ltd následne zabezpečí cenu aodovzdá ju výhercovi.

Posledná aktualizácia: január 2021