WARUNKI PROMOCYJNE

WARUNKI PROMOCYJNE

Promocja organizowana przez WEBITE PTE. Sp. ogród zoologiczny. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (data zamknięcia).

Każda osoba dorosła mająca miejsce stałego zamieszkania w Wielkiej Brytanii może wziąć udział w promocji. Pracownicy WEBITE PTE. Sp. z o.o. są wykluczone z udziału. Każda osoba może wziąć udział w tym konkursie tylko raz. Udział w automatycznych procedurach masowego uczestnictwa jest wykluczony.

Zwycięzcy będą wybierani co kwartał (trzy miesiące) w ciągu 2 tygodni od daty zamknięcia WEBITE PTE. Sp. z o.o. przez losowanie losowe ze wszystkich zgłoszeń konkursowych otrzymanych i zgłoszonych jako takie przez e-mail lub telefon. Nagrody zostaną wysłane bezpłatnie do określonego miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Nagroda jest dostępna co kwartał, a zwycięzcy zostaną wyszczególnieni w sekcji zwycięzców na stronie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody promocyjnej na inną nagrodę promocyjną o minimalnej podobnej (ekonomicznej) wartości, w dobrej konsultacji z laureatem nagrody. Jeśli podobna nagroda i / lub nagroda z podobnej grupy produktów może zostać przyznana podczas uczestnictwa w promocji, Organizator ujawnia ją po konsultacji ze zwycięzcą.

Zdobywca nagrody wyraża zgodę w dobrej konsultacji z Organizatorem na wykorzystanie jego / jej nazwiska, miejsca zamieszkania, kraju i ewentualnej fotografii na stronach internetowych organizatora do działań post-promocyjnych.

Gromadzimy Twoje dane w celach określonych w polityce prywatności.

Niniejsze warunki promocyjne mogą zostać przez nas dostosowane lub zaktualizowane w dowolnym momencie. Ważne aktualizacje są rejestrowane w niniejszych warunkach promocyjnych na stronie internetowej. Regularnie przeglądaj te warunki.

Organizator zastrzega sobie prawo i według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia do zmiany lub zakończenia promocji, zawieszenia lub zmiany kampanii promocyjnej, np. w przypadku widocznych wad oprogramowania i/lub sprzętu, innych technicznych wad i/lub kwestie zgodności. Treść niniejszych warunków promocyjnych podlega widocznym błędom pisarskim i interpretacji.

styczeń 2021