VILKÅR

 1. Kampanjen skal organiseres av WEBITE PTE. LTD. fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 (sluttdato).
 2. Frister: det er tre frister for kampanjer med nye premievinnere den siste datoen i hvert kvartal; den 30. April 2021 (1. kvartal), 31. august 2021 (2. kvartal) og 31. desember 2021 (3. kvartal).
 3. Enhver voksen med fast bosted i Norge kan delta i kampanjen. Ansatte i WEBITE PTE. LTD. er utelukket til å delta i konkurransen. Hver person kan kun delta en gang i denne konkurransen. Deltakelse via automatiserte massedeltakelser er utelukket.
 4. Vinnerne vil bli trukket hvert kvartal (hver tredje måned), og innen to uker etter sluttdatoen til WEBITE PTE. LTD. Vinneren trekkes tilfeldig fra alle mottatte påmeldinger og vinneren vil bli informert via e-post eller via telefon. Premien vil bli sendt, uten fraktkostnader, til adressen oppgitt i Norge.
 5. Premien vil bli utdelt hvert kvartal i året og vinnerne vil bli oppført i vinner-seksjonen på nettsiden.
 6. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre kampanjepremien til en annen kampanjepremie, med tilnærmet lik (økonomisk) verdi, i samråd med premievinneren. Hvis en tilsvarende premie fra en lignende produktgruppe kan tildeles, ved deltakelse i en kampanje, vil arrangøren avgjøre dette etter å ha drøftet dette med premievinneren.
 7. Premievinneren aksepterer i samråd med arrangøren om bruken av hans / hennes navn, bosted og eventuelt fotografi på arrangørens nettsteder for etterfølgende aktiviteter/konkurranser.
 8. Vi samler inn dataene dine for de formålene som er angitt i personvernreglene.
 9. Disse kampanjevilkårene kan til enhver tid justeres eller oppdateres av oss. Viktige oppdateringer er tatt i disse kampanjevilkårene på nettstedet. Se gjennom disse vilkårene regelmessig.
 10. Arrangøren forbeholder seg retten etter eget skjønn og uten forvarsel å endre kampanjen eller å avslutte, suspendere eller endre kampanjekampanjen, for eksempel, men ikke begrenset til, når det er åpenbare feil i programvaren og / eller maskinvaren, andre tekniske og / eller samsvarsmessige forhold. Innholdet i disse salgsvilkårene er underlagt tydelige skrivefeil og tolkning.

  1 januar 2021