Tietosuojakäytäntö

WEBITE PTE. LTD. suhtautuu henkilötietojen käsittelyyn vakavasti eikä käytä suostumusta kevytmielisesti oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle kaikissa tilanteissa. Meillä kaupallisena välittäjänä on käytössä kaikki lain vaatimat toimenpiteet digitaaliseen markkinointiin liittyen, erityisesti henkilötietojen suojaamisen suhteen.

Me olemme WEBITE PTE. LTD., ja WEBITE PTE. LTD. sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa sekä yhteistyökumppaneidensa henkilötietoja mahdollisimman huolellisesti. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on tuoda läpinäkyväksi tavat, joilla henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan (suora)markkinointia varten. WEBITE PTE. LTD. noudattaa ja kunnioittaa Yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 määräyksiä. WEBITE PTE. LTD. käsittelee jokaisen yksityisyyttä huolellisesti. Niin tehdäkseen WEBITE PTE. LTD. noudattaa yksityisyyden suojaa koskevaa lakia tässä osiossa kuvaillun mukaisesti sekä lakistandardeja, jotka määräytyvät hyväksyttyjen ohjesääntöjen mukaan. WEBITE PTE. LTD. noudattaa nykyisen tietosuoja-asetuksen ja muiden sovellettavien yksityisyyslakien määräyksiä henkilötietojen täsmällisessä käsittelyssä. Tietojen käsittelystä vastuussa oleva osapuoli (Rekisterinpitäjä) on WEBITE PTE. LTD.

Yleiset periaatteet

Käsittelemme tietoja direktiivin 95/46/EC mukaisesti.
Nämä toimintaperiaatteet ovat voimassa jatkossakin, ja ne koskevat seuraavia:
• Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys;
• Käyttötarkoituksen rajoittaminen ja yhteensopiva käyttö;
• Tietojen minimointi;
• Tietojen täsmällisyys;
• Tietojen säilytyksen rajoittaminen;
• Tietojen eheys ja luottamuksellisuus; sekä
• Osoitusvelvollisuus (rekisterinpitäjä on vastuussa sääntöjen noudattamisesta ja sääntöjen noudattamisen osoittamisesta).

Suostumus ja lailliset intressit

Tiedonkäsittelymenetelmiemme mukaisesti olemme tarkistaneet, onko suostumuksesi sopivin oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn. Pyydämme asiakkailtamme ja osallistujiltamme suostumusta ennen minkäänlaisen käsittelyn aloittamista. Suostumusta pyydetään sinulta aina selkeästi ja erikseen eikä upotettuna osallistumiesi kampanjoiden ehtoihin. Suostumustasi käytetään (lisäksi) niiden kampanjoiden hallinnointiin, joista olet kiinnostunut. Jos perut suostumuksesi, yhteystietosi estetään, kunnes annat taas suostumuksesi. Aiemmin annettua suostumusta ei koskaan pidetä oletusarvoisena oikeusperusteena. Pidämme kirjaa siitä, milloin ja miten saimme suostumuksesi yksilöidysti tunnistettavalla tavalla. Pidämme kirjaa myös siitä, mitä sinulle tarkalleen ottaen näytettiin tai sanottiin kampanjaan osallistumisen hetkellä.

Jos sinulla on kysyttävää kampanjasta, johon olet osallistunut, otathan yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteella [email protected], niin hän vastaa huolenaiheisiisi tai kysymyksiisi.

Erittelemme seuraavaksi, miksi käsittelemme tietoja, mitä teemme tiedoilla, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja miten niitä käsitellään jatkossa.

Suostumuksen antaminen tai peruminen

Annamme kaikille yksilöllisen mahdollisuuden suostua Cupongoo-palvelun toimintaan. Ilmoitamme asiakkaillemme ja osallistujillemme, että he voivat perua suostumuksensa milloin tahansa ilman haitallisia seurauksia. Käsittelemme suostumuksen perumiset niin pian kuin mahdollista ja kerromme asiakkaillemme ja osallistujillemme, miten peruuttaminen tehdään. Pyydämme asiakkailtamme ja osallistujiltamme suostumusta suoraan verkkoviestintään siinä määrin kuin on tarpeellista tiedonkäsittelytarkoituksissa ja suhteessa heihin. Meillä on käytössä iänvarmentamistoimenpiteitä (sekä toimenpiteitä vanhemman suostumuksen saamiseksi nuorempien lasten kohdalla), jotta lapset (alle 12-vuotiaat) ja nuoret (12–18-vuotiaat) eivät pystyisi osallistumaan palveluihimme.

Lailliset intressit

Näitä henkilötietoluokkia käsitellään tarkoituksissa, jotka perustuvat lain ja asetusten mukaisiin laillisiin intresseihin. Lailliset intressit ovat meidän omia intressejämme sekä kolmansien osapuolien (kaupallisia, laillisia) intressejä lähettääksemme sinulle tarjouksia, joita haluat vastaanottaa (yleiset, lailliset intressit). Kampanjoihin eivät sisälly ainoastaan tarjoukset, joissa hyödynnetään asiakkaidemme ja osallistujiemme valitsemia yhteydenottoasetuksia (katso yllä), vaan niihin sisältyvät myös alennustarjoukset, joista on lähetettävä oikea sähköposti ja tekstiviesti oikealla hetkellä. Pitääksemme kaupalliset intressimme ja sinun yksityisyysasetuksesi tasapainossa emme koskaan kerää tai pyydä enempää tietoja kuin on ehdottomasti tarpeen verkkoviestintämme asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

Tiedonkäsittelyn perusteet

Käsittelemme tietoja tarpeen mukaan seuraavissa tarkoituksissa:

● WEBITE PTE. LTD.:n verkkoviestinnän vastuullinen hallinnointi. 
● mahdollisuus rekisteröityä määrättyihin palveluihin tai niistä poistuminen. 
● tarjottuihin tuote- tai palvelukategorioihin kohdistuvan kiinnostuksen käsittely. 
● asiakaspalvelun toiminta, kuten kysymyksiin vastaaminen ja henkilötietojen estäminen välittömästi datasubjektin pyynnöstä. 
● tietoliikennedatan käsittely (inbound-klikkaukset, testaus, lokitiedostot tarvittaessa) ja niiden analysointi petosten havaitsemiseksi.
● mahdollisuus käyttää mobiililaitetta tunnistautumisvälineenä palveluiden hankkimiseksi muilta organisaatioilta datasubjektin edun mukaisesti.
● mikäli sovellettavissa, datasubjektin edun mukaisen rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppaneiden välillä solmitun sopimuksen päättäminen tai noudattaminen. 
● toisen laillisen velvollisuuden noudattaminen.

Tietoja ei välttämättä käytetä kaikkiin näihin tarkoituksiin samanaikaisesti.

(Suora) verkkoviestintä

(Suoraan) verkkoviestintään vaadittavia tietoja käsitellään seuraavien määräysten mukaisesti.

Käsittelyn tarkoituksena on viestintä datasubjektien kanssa, yhteistyökumppaneiden tuotteita ja palveluita koskevien tietojen lähettäminen, kirjan pitäminen lähetetyistä tiedoista ja yhteyden säilyttäminen datasubjekteihin.

Ainoastaan seuraavia henkilötietoja käsitellään:
a. sukunimi, etunimet, nimikirjaimet, nimike, sukupuoli, syntymäaika, osoite, postinumero, asuinpaikka, puhelinnumero ja muut samankaltaiset tiedot, joita tarvitaan yhteydenpidossa kyseisen henkilön kanssa;
b. tiedot, jotka liittyvät lähetettävään ja välitettävään informaatioon;
c. muut lisätiedot, joita vaaditaan yhteyden säilyttämiseksi kyseisten datasubjektien kanssa.

Käsittelystä ei synny mitään erityisiä tietoluokkia, joihin viitataan Yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679.

Henkilötiedot poistetaan datasubjektin pyynnöstä tai viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun suhde datasubjektin kanssa on päättynyt, ellei henkilötietoja ole lain mukaan pakollista säilyttää.

Turvallisuus

Turvallisuussyistä vaadittuja tietoja käsitellään seuraavien määräysten mukaisesti. Tässä käytännössä käsitellään vain tiettyjä asiakohtia. Luonnollisestikin koko tiedonkäsittelyprosessi suojataan, mukaan lukien suojatut viestintäkanavat.

Käsittelyn tarkoituksena on järjestelmien tai ohjelmien valvonta ja suojaaminen, järjestelmien tai ohjelmien asianmukaisen toiminnan tukeminen, tiedostojen lajittelu ja palauttaminen, varmuuskopioiden luominen tiedostoista ja järjestelmien tai ohjelmien hallinnointi.

Ainoastaan seuraavia henkilötietoja käsitellään:
a. ohjelmiston käyttöön liittyvät tiedot,
b. tekniset ja kontrollointitiedot,
c. asianmukaista toimintaa edistävät tiedot,
d. historiatiedot,
e. käyttäjätiedot.

Henkilötietoja annetaan vain niille, mukaan lukien kolmannet osapuolet, jotka ohjaavat tai ovat vastuussa järjestelmästä, tiedonhallinnasta tai sovelluksen hallinnasta, tai joiden mukana olo on toiminnalle olennaista, sekä joissakin tapauksissa laillisen velvollisuuden noudattamisen vuoksi muille tahoille.

Henkilötiedot poistetaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua niiden hankkimisesta, paitsi jos tiedot on lain mukaan pakollista säilyttää.

Tietoliikenne Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa

Rekisterinpitäjänä WEBITE PTE. LTD. ei aio siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan (Euroopan unionin ulkopuolella). Siinä tapauksessa, että tietoja siirrettäisiin Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan:

● tarkistetaan, onko olemassa Euroopan komission laatimaa riittävyyspäätöstä, kuten Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojajärjestely EU-US Privacy Shield (PbEU L 207), ja 
● kerrotaan sopivista tai soveltuvista suojauksista ja tuodaan välittömästi julki keinot hankkia tällaisia suojauksia, ja mikäli niitä ei ole, 
● datasubjektilta pyydetään erikseen suostumusta ehdotettuun siirtoon, kun tälle on ensin kerrottu tällaisten siirtojen mahdollisista datasubjektiin kohdistuvista riskeistä johtuen riittävyyspäätöksen ja sopivien suojausten puuttumisesta, tai siirto on välttämätön datasubjektin ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi tai datasubjektin pyytämien sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tai siirto on välttämätön datasubjektin edun nimissä solmitun rekisterinpitäjän ja loppukäyttäjän välisen sopimuksen päättämiseksi tai noudattamiseksi.

Käsittelytoimien yhdistelmät

Tämä tietosuojakäytäntö ei päde koostajaorganisaation tai mobiiliverkko-operaattorin käsittelytoimintaan. Luethan myös koostajaorganisaation tai mobiiliverkko-operaattorin tietosuojakäytännön, joka on annettu luettavaksi ennen kuhunkin kampanjaan osallistumista ja joka täyttää asiaankuuluvat tietosuojakäytäntöjen vaatimukset. Kukin organisaatio Rekisterinpitäjän ominaisuudessaan takaa verkkosivustonsa riittävän turvallisuuden sekä henkilötietojen riittävän suojan hakukonekäsittelyssä.

Sinun yksilölliset oikeutesi

Mitkä ovat oikeutesi liittyen henkilötietojesi käsittelyyn?

Sinulla on oikeus:
• Saada tietoa henkilötietojasi käsittelystä ja saada pääsy tietoihin: Me kerromme sinulle, mitä henkilötietojasi tallennamme ja mihin tarkoituksiin.
• Oikaista tietoja: Ilmoitathan meille, jos haluat oikaista henkilötietojasi tai tehdä niihin lisäyksiä niiden virheellisyyden ja/tai puutteellisuuden vuoksi. Muutamme tietoja pyyntösi mukaisesti.
• Poistaa tiedot: Voit myös lähettää meille pyynnön henkilötietojesi poistamiseksi. Emme voi poistaa tietoja, jos laki velvoittaa meitä säilyttämään kyseiset tiedot. Saatamme myös joutua käsittelemään tietoja muissa tarkoituksissa (hallinnolliset tarkoitukset).
• Rajoittaa tietojen käsittelyä: Voit asettaa rajoja tietojesi käsittelylle, jos koet, että tietojasi käsitellään laittomasti tai virheellisesti.
• Vastustaa tietojen käsittelyä: Voit lähettää meille tiedon siitä, että vastustat tietojesi käsittelyä. Jos se liittyy tietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksissa, lopetamme käsittelemisen mahdollisimman pian.
Ellet enää halua vastaanottaa sähköposteja, voit:
– Lopettaa tilauksen minkä tahansa markkinointisähköpostin kautta
– Muuttaa tilisi asetuksia
• Siirtää tietoja: Jos haluat meidän siirtävän tietojasi kolmannelle osapuolelle, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]
• Valittaa valvontaviranomaiselle.

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ja, mikäli sovellettavissa, oikeuttasi olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (kuten profilointi), ota meihin yhteyttä osoitteella [email protected]

Tietojen säilyttäminen

Katso yllä mainitut henkilötietojen säilytysajat.

Selailuistunto ja IP-osoite

Hyödynnämme myös tietokoneesi IP-osoitetta. IP-osoite on numero, joka annetaan tietokoneellesi automaattisesti käyttäessäsi internetiä ja esimerkiksi käydessäsi sivustoillamme tai aloitussivullamme. IP-osoitteen avulla nähdään esimerkiksi, miten verkkosivustoa on käytetty, ja sitä voidaan käyttää analyysien ja raporttien luomiseen tiedoista, jotka eivät ole yksilöitävissä.

Verkkosivusto ja evästeet

WEBITE PTE. LTD. käyttää verkkosivustoillaan evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi (tietokoneelle, älypuhelimelle, tabletille) käydessäsi sivustolla. Evästeitä, kuten ‘toiminnalliset istuntoevästeet’, käytetään palveluiden tarjoamiseksi tai valitsemiesi asetusten tallentamiseksi esimerkiksi seuraavissa tarkoituksissa:

● tietojen muistaminen kirjautuessasi sivustolle tai ilmoittaessasi kiinnostuksenkohteesi eri sivustoilla, jotta sinun ei tarvitse syöttää jokaisella kerralla samoja tietoja uudelleen tai nähdä samoja tarjouksia kahdesti, 
● valitsemiesi asetusten tallentaminen, ja 
● aloitussivujemme valtuuttamattoman käytön seuraaminen.

Analyyttiset evästeet
‘Analyyttisiä’ evästeitä käytetään verkkosivustokäyntiesi analysoimiseen. Analysoimme kävijöiden määrää, käyntien kestoa, sivujen selailujärjestystä sekä tarvetta tehdä mahdollisia muutoksia verkkosivustolle. Kerättyjen tietojen avulla voimme tehdä sivustoistamme vieläkin käyttäjäystävällisempiä. Näiden evästeiden avulla myös ratkaistaan mahdollisia sivustoihin liittyviä teknisiä ongelmia.

Markkinointi- ja seurantaevästeet
Käytämme seurantaevästeitä vain kaupallisissa tarkoituksissa ja sinun edeltävällä suostumuksellasi. Näiden usein kolmansien osapuolien lähettämien evästeiden avulla voimme räätälöidä kampanjatarjouksia henkilökohtaisesti juuri sinulle. Kolmannet osapuolet voivat käyttää seurantaevästeitä.

Muut teknologiat
Evästeiden lisäksi WEBITE PTE. LTD. käyttää muita vastaavia teknologioita, kuten JavaScriptia. Kun selaimellasi on JavaScript, voimme tehdä sivustoistamme interaktiivisia ja kehittää verkkosovelluksista kuluttajaystävällisiä ja räätälöityjä. Palvelujemme tarjoamiseksi pidämme yllä tietokantaa, jonka avulla voimme valvoa tarkasti palveluitamme (ja palveluntarjoajiamme). Tämän tarkoituksena on optimoida palvelun luotettavuus. Näitä tietoja käytetään henkilötietojen väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tarpeen vaatiessa kolmansien osapuolten yksityiskohtaisempien pyyntöjen täyttämiseen (itse)säätelyn pohjalta.

Kysymykset, valitukset tai kiistat

Jos haluat kysyä jotakin, tehdä valituksen tai kommentoida tietosuojakäytäntöämme tai sivustojamme, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected] Vastaamme huolenaiheisiisi 48 tunnin kuluessa sähköpostisi vastaanottamisesta.

Muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Tärkeistä muutoksista ilmoitetaan tämän sivuston tietosuojakäytännössä.

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla osoitteella:

[email protected]

Tammikuu 2020