Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Webite Pte Ltd nebere soukromí na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně vašeho soukromí se opírá o tato následující pravidla:

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy využijeme pouze čestným a poctivým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě vaší důvěry.

Poskytujeme transparentní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti.

Podnikneme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím.

We will comply with all applicable data protection laws and regulations and cooperate with the appropriate authorities. If the applicable data protection legislation is not available, we will follow the generally accepted principles for personal data protection.

Jaká jsou vaše práva?
Právo na přístup:
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost Webite, která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na přenositelnost osobních údajů:
Kdykoli společnost Webite zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu:
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte-li účet u Webite nebo jste členem Webite Members, můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu a na členských stránkách.

Deletion Right:
You have the right to delete any personal data processed by Webite at any time.

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Webite. Webite nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Právo na omezení:
Máte právo požádat Webite o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

  • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu Webite’s, společnost Webite omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
  • máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí Webite omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
  • jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů.
  • pokud Webite osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsou vám k dispozici specializovaní zaměstnanci zákaznického servisu odpovědní za vyřizování vašich požadavků v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy. Tyto specializované zaměstnance můžete kdykoli kontaktovat na [email protected]


Poslední aktualizace: Leden 2020