PRAVIDLA SOUTĚŽE

The winner of the competition will be selected within 15 days of the end of the competition.

Uzávěrky: Existují tři propagační termíny s novými výherci, každé datum ukončení trimestru 30. dubna 2021 (trimestr 1), 31. srpna 2021 (trimestr 2) a 31. prosince 2021 (trimestr 3).

Tato soutěž je organizována společností Webite Pte Ltd (10 Anson Road, International Plaza #27-15, Singapore 079903). Webite Pte Ltd, je jediným propagátorem a organizátorem této soutěže. Na tuto soutěž se vztahují platné právní předpisy stanovené zákony Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pokud budete mít jakékoli dotazy, prosím kontaktujte nás na [email protected] nebo na zmíněnou poštovní adresu.

Soutěž je určena pouze pro uživatele starší 18-ti let.

Účast v soutěži je zcela zdarma. Soutěžit mohou ti uživatelé, kteří řádně a správně vyplnili registrační formulář. Účast nebude platná těm uživatelům, kteří špatně, nepravdivě, chybně nebo neúplně vyplnili registrační formulář. Aby mohl vzniknout nárok na věcnou cenu, musí se vítěz prokázat platným cestovním pasem nebo občanským průkazem za účelem ověření, že uvedené registrační údaje účastníka v době registrace v této soutěži byly zadány správně. Nebude-li takový dokument k dispozici k identifikaci účastníka, bude akceptován řidičský průkaz s fotografií. Pokud nebude předložen alespoň jeden z výše uvedených dokladů, zanikne právo na získání věcné ceny.

Prémie se skládá z produktů jejiž maximální cena nepřesahuje 40.000 Kč (1500€). V závilosti a na základě vybrané prémie, kterou si uživatel zvolil.

Den slosování bude vybrán vítěz a tři náhradníci.

Vybraný uživatel soutěže, který obdrží prémii, výslovně povoluje a dává souhlas Webite Pte Ltd o šíření osobních údajů, za účelem přenosu sdělení o výsledku losování dalším uživatelům a dále pro další možné promoce a slosování, které Webite Pte Ltd může uskutečnit v jakémkoli momentě. Komunikace a šíření osobních údajů se bude publikovat přes webové stránky, které Webite Pte Ltd považuje za vhodné. Stejně jako odesílání emailů a jakéhokoli typu reklamního sdělení.

Ve lhůte 15 dnů ode dne vyhlášení výsledků vybraný uživatel se musí prokázat požadovanou dokumentací (občanský průkaz, cestovní pas), tyto data budou ověřena a následně bude vítězi udělena vybraná cena. Organizátor vyvine veškeré možné úsilí kontaktovat prvního vítěze, ale v případě, že nebude možné kontaktovat jej po dobu 15 dnů, nebo nebude-li vítěz schopen prokázat správnost svých osobních údajů uvedených při registraci v soutěži, cena bude udělena prvnímu účastníku na seznamu náhradníků. Pokud tohoto účastníka nebude možné kontaktovat, nebo nebude moci prokázat své údaje, cena bude předána dalšímu náhradníkovi v pořadí, až to až do okamžiku, kdy bude možno ověřit údaje jednoho z účastníků. Poté Webite Pte Ltd zajistí cenu a předá ji výherci.

Last updated: Leden 2021